Professor og stedfortredende forskningsdirektør Bente E. Moen leder denne gruppen.

Over 400.000 nordmenn er uføretrygdet, under attføring eller langtidssykemeldte. I følge beregninger NHO har gjort, koster én dags sykefravær samfunnet 3000 kroner. Årlig koster uføretrygd samfunnet over 20 milliarder kroner.

Vi vet hvilke plager som ligger bak disse tallene. Muskelsmerter, tretthet og magetarmplager er de vanligste årsakene til sykefravær og uførhet. Nesten halvparten av langtidssykemeldte plages av muskelsmerter, over halvparten av de som søker uføretrygd har muskel- og skjelettsykdommer, eller psykiske problemer.

Vi vet at det er et stort problem. Vi mangler heller ikke løsninger på det. Det vi ikke vet, er hvilke løsninger som virker.
Forskere innen et bestemt felt ser oftest et problem fra én bestemt vinkel. Det er ikke noe galt i det. Det er jobben deres. Men ofte har et problem mange årsaker, og påvirker mange forhold. Slik er det med mye i verden, blant annet menneskers helse. Problemet er gjerne ikke å finne det riktige svaret, men å finne svar på de riktige spørsmålene. Hvis en skiftarbeider sliter med ryggsmerter og trøtthet, hva er det da som først og fremst er problemet? Får hun vondt i ryggen fordi hun er trøtt? Eller er hun trøtt fordi hun har vondt i ryggen? Er det skiftordningen som skaper problemene, eller ville hun klart å jobbe lange skift uten problemer hvis hun bare hadde fått ordnet ryggproblemene sine? Kanskje blir hun nedfor av alle problemene, eller kanskje er det fordi hun er litt nedfor i utgangspunktet at alle problemene har startet?

Ved senter for stress, søvn, arbeid og helse har vi samlet forskere fra mange fagfelt innen medisin, psykologi, fysioterapi og samfunnsfag som har lang erfaring i å studere slike helseplager. Ved å samarbeide i et tettere nettverk vil det være enklere å angripe et problem fra flere vinkler samtidig. Vi ser på hvordan mennesker opplever hverdagen både i arbeidslivet og i hjemmet, og forsøker å finne faktorer som kan forklare de vanligste helseplagene. Det unike med samarbeidet ved senteret er at vi utveksler resultater og erfaringer på tvers av disipliner, og på alle forskningsnivå. Slik kan vi finne effektive løsninger på hvordan vi forebygger og behandler helseplagene. Først og fremst for å bedre hverdagen for dem det rammer, men også for å finne bedre måter å organisere helsevesenet, arbeidslivet og samfunnet for øvrig