Velkommen til Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet (BUS-V)
Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet er opprettet for å imøtekomme barnevernets behov for kompetanseheving. Utviklingssenteret har utviklingsarbeid, forskning og formidling som sine viktigste oppgaver. Senteret har et nært samarbeid med barnevernets praksisfelt og tar i sitt arbeid utgangspunkt i problemstillinger som kan bidra til et kunnskapsbasert barnevern med solide metodiske ferdigheter.

Leder for senteret er forskningsleder, psykolog Toril Havik.