Introduksjon
Unifob helse er del av randsonen til Universitetet i Bergen og driver eksternt finansiert forsknings- og undervisnings virksomhet. Avdelingen har prosjekter og forskningsgrupper innenfor et bredt område innen psykologi, odontologi og medisin.

Leder av Unifob helse er forskningsdirektør dr.philos, professor Hege R. Eriksen.

Beskrivelse
Unifob helse har spesiell kompetanse innen:

  • Helse
  • Arbeidsliv
  • Livsstil
  • Oppvekst
  • Samfunn

Avdelingen driver i dag forskning innen barne og ungdomspsykiatri, barnevern, skole, utvikling, mobbing, arbeidslivsforskning, arbeidsmedisin, stress, musikkterapi, allmennmedisinske problemstillinger, legevaktmedisin, mestring og forskning innen forebygging og behandling av ryggplager, og forskning og utredning av mulige bivirkninger av odontologiske biomaterialer.

Leder av Unifob helse er forskningsdirektør dr.philos, professor Hege R. Eriksen.