tillegg til virksomheten i forskergruppene yter Unifobhelse også fulle administrative tjenester for forskningsprosjekter som utføres ved flere av universitetets institutter og seksjoner. Dette inkluderer forskning ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for epidemiologi og medisinsk statistikk og Seksjon for allmennmedisin, ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Seksjon for kognitiv nevrovitenskap, og for Det psykologiske fakultet.